lệnh đo kích thước liên tục trong cad

Tổng Hợp#Hocautocad
#xevadamme
“Muốn ghi kích thước kiểu này phải ghi trước 1 kích thước kiểu linear.”
Trong thanh công cụ chọn Annotate — Chọn Continue ở ô dimension.
Thực hiện nhanh: DIM — ENTER  — ghi kích thước 1 đoạn muốn đo — C — ENTER– tiếp tục đo các đoạn tiếp theo.

** Ghi theo kiểu liên tục mà chồng kích thước.
“Muốn ghi kích thước kiểu này phải ghi trước 1 kích thước kiểu linear.”
Trong thanh công cụ chọn Annotate — Chọn Baseline ở ô dimension — chọn kích thước vừa đo kiểu linear để tiếp tục đo.
Thực hiện nhanh: DIM — ENTER — ghi kích thước 1 đoạn muốn đo — B — ENTER– tiếp tục đo các đoạn tiếp theo.Gõ DIM — ENTER — C –ENTER.
truy cập để biết thêm học autocad cũng như kiến thức cơ khí ô tô.

Nguồn: https://seoredefined.com/

Xem thêm bài viết khác: https://seoredefined.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *